Leden 2010My videos » Piper Halliwell as Queen

25. ledna 2010 v 16:00 | Holly |  My Graphic
Zdravím vás, po delší době jsem udělala nové videjko. Je s Piper jako královnou Excalibru z dílu 6x08 Meč ve městě.

No, snad se vám bude lílit a napišete komentář!Holly | Twitter #36

24. ledna 2010 v 18:37 | Holly |  Twitter
The rain has ceased, the clouds have parted and the skies over Los Angeles look appropriately haunted just n time for Hope for Haiti

Přestalo pršet, mraky se rozestoupily a obloha nad Los Angeles vypadá výstižně strašidelně právě na čas pro "Hope for Haiti"

I think George Clooney told the rain to stop and the rain listened.

Myslím, že George Clooney řekl, že má přestat pršet a déšť poslechl.

Holly | Photo of the Twitter #10

24. ledna 2010 v 18:27 | Holly |  Twitter
Pict #1: Jezabel starring in My Own Private Rodeo.

» Jezabel hrála v "My Own Private Rodeo"

Pict #2: The Boyz waiting patiently

» Boyztrpělivě čeká

Pict #3: And then not so patiently

» A pak ne moc trpělivě


Holly | Twitter #35

17. ledna 2010 v 17:11 | Holly |  Twitter
I am proud to say the 1st ship into Haiti is a U.S. Coast Guard ship with a Commander named Diane.

Jsem pyšná, že vám můžu říct, že první loď, která jela na Hiati je americká loď Coast Guard s velitelem, který se jmenoval Diane.
The name of her ship is Forward and I promise we can joke about that later. As of now she is my hero of the day.

Jméno její lodi je Forward a já slibuju, že o tom budeme vtipkovat později. Od teď je ona můj hrdina dne.

Holly | Twitter #34

17. ledna 2010 v 17:08 | Holly |  Twitter
Husband wants to know why I didn't get his text about groceries yesterday. Told him he would have better luck if he followed me on Twitter.

Manžel chtěl vědět, proč jsem včera nedostala jeho text a smíšeném zboží. Řekněte mu, že bude mít větší štěstí, když mě bude sledovat na Twitteru.

Omluva + Nové Affs

17. ledna 2010 v 16:57 | Holly |  Info || News
Zdravím!

Chtěla jsem se omluvit, že jsem nepřidávala články, ale měla jsem toho opravdu moc. Ted se pokusím vytáhnout nějaké zajímavé info z jejího Twitteru a pak přidám nějaké fotky.

A jinak mám new Affs → http://hollymariecombsfan.com
Je to skvělá stránka a má úžasný dess, určo se tam koukněte!


Holly | Twitter #33

10. ledna 2010 v 17:59 | Holly |  Twitter
My husband just handed me a silo of beer and a bucket o peanuts. Hell he thinks we r on a date or something.

Můj manžel mi právě podal ?silo? piva a kbelíček a arašídy. On si sakra myslí, že jsme na rande nebo co.

Holly | Photo of the Twitter #9

10. ledna 2010 v 17:55 | Holly |  Twitter
Finley says: I can do it Mama. Me:Ugh

Finley říká: Já to dokážu, mami. Já: Fuj


Holly | Twitter #32

10. ledna 2010 v 17:52 | Holly |  Twitter
Q: What is the most humbling machine known to womankind?

Otázka: Co je nejvíce zahanbující stroj, který je známý ženskému pohlaví?

A: The breast pump. Not that I'm doing that right now....while sittin here twitterin...never...Nope. Not me. Ever. That would b TMI. Yep.

Odpověď: Odsávačka. Ne, že to dělám právě teď ...když teď sedím u Twitteru...nikdy...ne. Ne já. Nikdy. To by bylo uzavření cestovního zdravotního pojištění. Jo.

Holly | Twitter #31

10. ledna 2010 v 17:45 | Holly |  Twitter
Now one of my horses is banging his bucket against his wall cuz he either wants me to go yell at him or bcuz he heard i might b sleepin

Nyní jeden z mých koní bouchá svým kbelík o zeď, protože buď chce, abych šla a křičela na něj, nebo protože uslyšel, že možná spím

He is still doing it now I must go shoot him. Figure of speech PETA people! Put down the carrot spears. Jeez.

On to pořád dělá a já ho teď musím jít zastřelit. Mluvčí PETA! Polož tu mrkev ?spears?. Sakra.

Holly | Photo of the Twitter #8

10. ledna 2010 v 17:35 | Holly |  Twitter
Supercross in Anaheim tomorrow night. Anyone else as excited as the males n my house? I don't think so.

Superkros v Anatheimu zítra večer. Je někdo tak vzrušený, jako chlapci v mém domě? Nemyslím.

This is Supercross ... but um he needs a little more gear.

Tohle je superkros...ale on potřebuje trochu více zařízení.


Holly | Twitter #30

10. ledna 2010 v 17:29 | Holly |  Twitter
Finley: Mom when r we goin back to Texas? Me: Don't know. Y Finley? Fin: Cuz I think u miss ur Mom. Aww, I think gma paid him for that one.

Finley: Mami, kdy pojedeme zpátky do Texasu? Já: Nevím. Ty Finley? Fin: Protože si myslím, že ti chybí maminka. Aww, myslím, že mu za to babička zaplatila.

Does Holly a twin?

7. ledna 2010 v 22:57 | Holly |  Extra
Touhle fotku jsem našla na google.com...určitě jsem ji už někdy viděli.

Někdo si hrál a udělal Holly dvojče...co myslíte vy? Kdyby jste ji neznali a nic o ní nevěděli nepadlo by vás to?